Afspelen

Auteursrecht in 2 minuten

Hoe krijg je auteursrecht?

Auteursrecht krijg je vanzelf als je iets origineels maakt, zoals een verhaal of gedicht, een foto of een filmpje, een tekening of schilderij. Maar ook een website, een app of een game. Origineel betekent dat je het helemaal op jouw eigen manier hebt gemaakt, dus niet nagemaakt van iemand anders.

Waarom is auteursrecht belangrijk voor jou?

Door het auteursrecht kan jij als maker zelf beslissen wat er met jouw creatieve werk gebeurt. Als iemand anders geld wil verdienen met jouw werk, jouw werk wil veranderen of jouw naam als maker wil weglaten, kan dat alleen met jouw toestemming.

Waar kun je auteursrecht op hebben?

Auteursrecht kun je hebben op iets creatiefs wat je zelf hebt gemaakt. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een verhaal, een tekening, een liedje, een foto of een filmpje, maar ook een app of een game.

Wat mag je doen met werk van anderen?

Iedereen die iets origineels maakt, heeft daar auteursrecht op. Je mag dus niet zomaar met het werk van een ander doen wat je wil. Maar er zijn een paar dingen die wel mogen. Hier lees je wat wel en niet kan.

Auteursrecht.nl

Er is ook een grote-mensen-website over auteursrecht en naburig recht: auteursrecht.nl. Voor creatieve makers en rechthebbenden is hier beknopte informatie te vinden over wat auteursrechtelijke bescherming inhoudt en wat er bij de exploitatie van rechten komt kijken. Ook het perspectief van de gebruikers van creatieve werken komt aan bod: wat mag je zonder meer doen met andermans werk en wanneer moet je toestemming voor gebruik verwerven? De website bevat daarnaast een vraagbaak 'Auteursrechtwijzer' met veelgestelde vragen en een e-mail vragenservice.

Voor juffen en meesters

In samenwerking met KlasseTV en Nieuwsbegrip heeft de Federatie Auteursrechtbelangen leuk onderwijsmateriaal gemaakt over auteursrecht, dat gratis beschikbaar is. Het materiaal is geschikt voor groep 7 en 8 basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.
Voor informatie over en oplossingen voor het gebruik van bronnen, zoals boeken, muziek, video's of artikelen in het onderwijs is er de website onderwijs & auteursrecht met een overzicht van alle regelingen en een handige wegwijzer waarin je snel ziet wat wel en niet mag.