Hoelang heb je auteursrecht?

Auteursrecht geldt je hele leven lang, en ook nog een tijdje daarna. Jouw kinderen of erfgenamen hebben later nog tot 70 jaar na jouw dood het auteursrecht op het werk dat jij hebt gemaakt. Na die tijd mag iedereen ermee doen wat hij wil. Ze noemen het dan dat het werk vrij van rechten is.

Als jij iets hebt gemaakt dat zo bijzonder is dat het zelfs na jouw dood nog zo populair is, dat mensen er geld voor willen geven om ernaar te kijken of te luisteren, dan is het fijn dat ook jouw kinderen daar nog wat aan hebben. Daarom duurt de bescherming van het auteursrecht nog 70 jaar na het overlijden van de maker.
Daarna mag iedereen jouw werk vrij gebruiken. Denk aan klassieke muziek van bijvoorbeeld Mozart of Bach, of een schilderij van Rembrandt of Vincent van Gogh. Die makers zijn al langer dan 70 jaar dood. Op hun werk heeft niemand meer auteursrecht.
Dus...
Als de maker al gestorven is, maar korter dan 70 jaar geleden, dan rust er nog steeds auteursrecht op. De kinderen van de maker hebben dan het auteursrecht. Denk aan de verhalen van Annie M.G. Schmidt of de muziek van Elvis Presley. 
© Copyright