Teksten en plaatjes uit boeken

Je mag een plaatje of een stukje tekst uit een boek overnemen of kopiëren als je dat alleen voor jezelf doet en het niet verder doorgeeft aan anderen.  Een plaatje of stukje tekst uit een boek mag je ook gebruiken voor school, bijvoorbeeld voor je spreekbeurt of werkstuk.

Alleen voor jezelf of voor school mag je korte stukjes of enkele plaatjes uit een boek kopiëren, maar niet een heel boek. Als je het hele boek nodig hebt, kun je dat kopen of in de bibliotheek lenen.

Buiten school, waar ook anderen het kunnen zien
Je wilt een stukje tekst of een plaatje uit een boek gebruiken voor iets dat je ook aan anderen wilt laten zien, bijvoorbeeld op je website, je eigen Facebookpagina of Instagram. Meestal moet je daar dan eerst toestemming voor vragen aan de maker of de uitgever van het boek.

Wanneer hoef je geen toestemming te vragen?
Je mag wel een stukje tekst uit een boek overnemen om jouw eigen tekst duidelijker te maken. Dat stukje dat je overneemt heet een 'citaat'. Voor een citaat gebruik je niet meer tekst van iemand dan nodig is om jouw punt duidelijk te maken.  Om te testen of iets echt een citaat is, kun je het citaat weer even weghalen. Blijft er dan niet veel van je eigen tekst over, of klopt je verhaal niet meer? Dan heb je te veel overgenomen en was het geen echt citaat. Je mag ook niet heel veel citaten uit hetzelfde boek in jouw tekst zetten. Een citaat is dus altijd maar een heel klein deel van je eigen werk. Zet wel altijd de naam van de schrijver bij het citaat en ook de bron, dat is het boek waar je de tekst gevonden hebt.

Ook een plaatje of foto kun je als citaat gebruiken. Neem het plaatje dan niet groter op dan echt nodig is, en vergeet niet de naam van de maker of fotograaf erbij te zetten en de bron. Let op: als je een plaatje alleen als versiering bij jouw tekst gebruikt, dan is het geen citaat en heb je wel toestemming nodig. Meer over citeren en de regels daarvoor lees je hier.